Världsböndagen, Gudstjänst gemensamt med Svenska Kyrkan och Frälsningsarmén, årets land är Surinam, temat är ”Allt Gud skapat är mycket gott!”

View Calendar

Related upcoming events