Sommar på Nybostrand

Andakter
V.27 tisdag-fredag Joel Jarbo
V.28 tisdag-fredag Björn Gustavsson
V.29 tisdag-fredag Börje Kraft
V.30 tisdag-fredag Hans Johansson
V.31 tisdag-fredag Dan-Inge Olsson
V.32 onsdag Lena och Krister Nelander
V.32 torsdag Karin, Matilda och Kajsa Broberg

Kaplaner
V.27 04 juli — 10 juli Joel Jarbo Kvidinge
V.28 11 juli — 17 juli Björn Gustavsson Ramlösa
V.29 18 juli — 24 juli Börje Kraft Ulricehamn
V.30 25 juli — 31 juli Hans Johansson Sollebrunn
V.31 01 augusti — 07 augusti Dan-Inge Olsson Sösdala

Övriga evenemang v.27 – v.32
Idrottskvällar onsdagar 18.30
Våffelkvällar torsdagar 19.30
Grillkvällar fredagar 18.30

Se ännu fler evenemang i kalendern.

Vi kan inte göra stora ting för Gud men Gud kan göra stora ting genom oss

Pastor/diakon och församlingsföreståndare till Trelleborgs Missionsförsamling, Equmeniakyrkan.
Trelleborgs Missionsförsamling är Equmeniakyrkans sydligaste församling. Vi är ca 85 medlemmar i skiftande åldrar även om antalet som är 50 år och äldre överväger. Trots att vi inte är så många tycker vi att vi är en livaktig församling.
Vi vill finnas till för vårt närsamhälle och arbetar för att försöka skapa öppna mötesplatser dit alla kan känna sig välkomna.
Förutom söndagsgudstjänster har vi morgonbön varannan onsdag. ”Tro och liv” heter en grupp, som läser Bibeln och samtalar om vad den kan betyda för oss i dag. Varje tisdagseftermiddag öppnar vi dörrarna till språkcaféet, där vi möter en växande skara invandrare för samtal och fika. Varannan onsdag är det Öppen Dörr, en samling för daglediga med servering och program. I vår församling finns också gospelkör, bokcirkel och olika grupper/kommittéer för kyrkvärdar, nattvardstjänare, hembesök, servering, fastighetsunderhåll, städning m.m.
Equmenia (barn och unga) har drygt 30 medlemmar och bedriver scoutverksamhet och fredagsgympa med badminton och lek. Söndagsskola hålls i samband med gudstjänsten.
Under sex sommarveckor flyttar hela församlingens verksamhet till vårt underbara Nybostrand,
7 km öster om Trelleborg och gården sjuder då av aktiviteter: Camping, stuguthyrning, kiosk, servering, loppis, våffel- och grillkvällar, lördagsmusik, kvällsandakter, söndagsgudstjänster och många möten människor emellan. Under resten av året håller bl.a. scouterna till på Nybostrand och gården hyrs ut till t ex läger, kurser och fester.
Vi hoppas att du tycker att ovanstående låter intressant och tillsammans med oss, gärna skulle vilja leda och utveckla arbetet i vår församling. Tjänsten är en tillsvidareanställning på minst 50 %.
Vår tanke är, att du – på 50 %-tjänsten – ansvarar för 2 gudstjänster/månad, har personliga samtal och gör hembesök, deltar i scoutkvällar (1 – 2 ggr/termin), styrelsemöten och programråd samt övriga verksamheter i mån av tid. Vi vill vara öppna för det som är just dina gåvor.

Ansökan med CV och personligt brev skickas till ordförande Dave Servin, e-post:
dave46servin@gmail.com
För ytterligare information ring Dave Servin tfn 0705-453091 eller vice ordförande Stig Samnegård tfn 0709-211221.

Autogiro-kollekt och kyrkoavgift

Har du upptäckt förmånen och nyttan med ett regelbundet offrande via Autogiro? Med hjälp av Autogiro beslutar var och en själv hur mycket som varje månad ska sättas in på församlingens konto. På så vis får man en kontinuitet i sitt offrande vilket innebär att kollekten kommer in även om man inte kan medverka vid söndagens gudstjänst. I praktiken innebär det att du ger din bank ditt medgivande att dra ett månatligt belopp som sätts in på församlingens konto. Kyrkoavgiften är en gåva direkt på din inkomst. Genom att sända in en medgivandeblankett till Missionskyrkan så uppdrar du åt Riksskatteverket att ta ut en extra procentenhet (1 %) på din inkomst. 70 % av kyrkoavgiften går direkt till församlingens lokala arbete i Trelleborg. Övriga 30 % använder Missionskyrkan för att ge stöd till församlingar som behöver ett extra bidrag för att kunna klara sin verksamhet. Läs gärna informationsfoldrarna i entrén eller ta kontakt med kassor@trelleborgsmissionsforsamling.se för ytterligare information.